O knihovně

„Ideální“ knihovna se stará o lidi. Je provázaná s životem v dané obci tak, že se pro něj stává nepostradatelnou. „Ideální“ knihovna je taková knihovna, které si lidé ani pořádně nevšimnou, protože je pořád na svém místě a vždycky má to, co potřebují.

(Z knihy „Dewey - Kocour z knihovny, který okouzlil celý svět“ od Vicki Myron)

Knihovna Vám nabízí nejen rozmanité služby, ale také příjemné prostředí pro Váš volný čas:

  • Navštivte akce, které pro Vás připravujeme.
  • Vychutnejte si klid v naší čítárně.
  • Přijďte si jen tak posedět a odpočinout, nebo přemýšlet a tvořit.
  • Naplánujte si setkání s přáteli a známými.

Z našeho fondu si určitě vyberete. Najdete zde vše od časopisů, domácí i zahraniční beletrie přes dětskou literaturu, sci-fi a fantasy, hobby publikace, turistické průvodce až po slovníky a populárně naučnou a odbornou literaturu.

Samozřejmě se můžete připojit k Internetu.

Podrobněji v sekci Služby.

S výběrem, obsluhou počítače i jakýmkoli jiným dotazem Vám rádi pomůžeme!


Městská knihovna v Hodkovicích nad Mohelkou se nachází ve spodní části budovy mateřské školy na sídlišti Podlesí. Jedná se o profesionální knihovnu s jednou knihovnicí.

Do roku 1994 plnila knihovna funkci střediskové knihovny pro oblast Hodkovic nad Mohelkou a spadalo pod ni celkem 14 obecních knihoven. V roce 1997 byl zaveden internet pro čtenáře a automatizovaný systém Lanius, který byl později nahrazen novějším systémem Clavius.

Knihovna má oddělení pro dospělé čtenáře a oddělení pro děti a mládež. Čtenáři a veřejnost mohou využít klasických služeb knihoven a k dispozici jsou 2 počítače s připojením na internet.

V roce 2011 obsahoval knihovní fond 11 883 svazků knih a dále si mohli čtenáři vybírat z 22 titulů odebíraných časopisů pro dospělé a dětské čtenáře. V roce 2011 knihovnu navštěvovalo 211 registrovaných dětských a dospělých čtenářů, kteří si půjčili celkem 9 000 knih a 2 500 časopisů. 130 spoluobčanů využilo služen internetu v knihovně a 2 850 uživatelů použilo vyhledávání knih na on-line katalogu knihovny.

Knihovna se pravidelně zapojuje do celostátních knihovnických akcí a pořádá pravidelné soutěžní výstavy, exkurze pro děti ze základní i mateřské školy a další akce pro seniory a mládež.