Ceník služeb

Roční registrační poplatek (za 12 měsíců)  
Děti do 15 let 60,- Kč
Studenti, důchodci 80,- Kč
Dospělí 100,- Kč
Rodinná roční registrace (více členů rodiny) 150,- Kč
Registrace na 6 měsíců (chataři apod.) 50,- Kč
 
Jednorázová výpůjčka se poskytuje proti záloze 100,- Kč,
při vrácení výpůjčky činí poplatek za knihy 30,- Kč - za časopisy 20,- Kč.

 

Upomínky  
1. upomínka (bez odeslání) 15, - Kč
2. upomínka (14 dní po 1.) 30,- Kč
3. upomínka (14 dní po 2.) 60,- Kč
upomínací dopis (14 dní po 3.) 100,- Kč

 

Některé sankce za nedodržení knihovního řádu

  • Poplatek při ztrátě nebo poškození knihy ... 40,- Kč (+ dvojnásobek pořizovací ceny knihy)
  • Poplatek při ztrátě nebo poškození periodik (noviny, časopisy) ... 30,- Kč (+ dvojnásobek ceny periodika)
  • Náhradní čtenářský průkaz ... 20,- Kč
  • Poškození čárového kódu ... 10,- Kč
  • Při ztrátě knihy zajištěné prostřednictvím MVS je čtenář povinen zaplatit fotokopii a vazbu díla.

 

Ceník dalších služeb knihovny:

Kopírování    
Formát A4 černobíle (jedna strana) 3,- Kč
 
 
 

Použití počítače uživatelem    
     
Tisk z počítače černobíle 5,- Kč
     
     
 

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.